IC-Hotel, Hamburg, 4.000 qm E6 EV1 und E6C 35
IC-Hotel, Hamburg, 4.000 qm E6 EV1 und E6C 35